FR | NL

Leos

FR | NL

Wat doen we?

Na diepgaande analyse samen met de klant, worden er vernieuwende en effectieve leer- en ontwikkelingsoplossingen uitgetekend ter realisatie van de strategische doelstellingen van de klant.

Geïnspireerd op de PDCA-cyclus van Deming en op 2 Toyota-principes, hebben we onze ABC-cyclus uitgewerkt: een proces in 3 fasen dat zich voortdurend herhaalt.  De 2 Toyota-principes die we toepassen, zijn afgeleid uit onze basiswaarden:

Kaizen

Kai betekent voortdurende verandering en Zen betekent tot verbetering leidend. Een proces kan nooit perfect zijn, is er altijd ruimte voor verbetering.

Genchi Genbutsu

Genchi Genbutsu is Japans voor teruggaan naar de bron om de waarheden te vinden die nodig zijn om correcte beslissingen te nemen, consensus en doelstellingen te bereiken. Zonder naar de werkvloer te gaan (The Gemba), kunnen we nooit weten wat we kunnen verbeteren. 

A-Analyze

Pre-analyse: Het valt ons op dat in vele organisaties het “leren” ingepland wordt zonder voorafgaande alignering met de strategische doelstellingen van de Business Units. Bovendien wordt het “leren” meestal gericht op het vergroten van enkel kennis, omdat veel organisaties te vaak op korte termijn redeneren.

Mogelijke deliverables die u van Leos mag verwachten:

  • aligneringsgesprekken faciliteren om vanuit het Field en samen met de Business Units (Field) leerdoelstellingen te formuleren. (cfr. Genchi Genbutsu)
  • leerdoelstellingen leren formuleren in functie van mogelijke competentiegaps uitgedrukt in termen van cognitieve (kennis, inzicht, toepassing...) en/of affectieve taxonomie (“attitude”).
  • 0-meting (Field/Gemba Visits, assessment) uitvoeren om het huidig kennis, inzicht en toepassingsniveau van uw medewerkers en hun sterktes in kaart te brengen.

B-Build

Na diepgaande analyse samen met de klant, tekenen we vernieuwende en effectieve leer- en ontwikkelingsoplossingen uit ter realisatie van de strategische doelstellingen van de klant. Om onze leertrajecten beter te structureren en de effectiviteit ervan te garanderen, passen we de 70-20-10 principes van Charles Jennings toe. We opteren daarom vaak voor een Blended benadering waar verschillende afwisselende werkvormen en leeractiviteiten geïntegreerd worden en waar verankering een prominente rol inneemt.

Mogelijke deliverables die u van Leos van verwachten:

  • Draaiboek/storyboard met gevarieerd didactisch materiaal om tijdens klassikale training te gebruiken
  • Draaiboek/storyboard om digitale training uit te schrijven
  • Docimologische instrumenten om het kennis, inzicht en toepassingsniveau van de deelnemer te evalueren.
  • Tools om het leren op de werkvloer te verankeren (via o.a. coachingkits)

C-Carry-out

Leos stopt niet bij het uittekenen van een oplossing. Uit ervaring weten immers dat veel ondernemingen niet snel beroep doen op consultancybedrijven omdat ze theoretisch te werk gaan, zonder enige echte verbintenis of monitoring.

Leos laat u in deze belangrijke fase niet alleen. U kan opteren om begeleid te worden bij de implementatie van uw nieuw leertraject of vragen dat Leos zelf uw traject implementeert en verzorgt. De keuze ligt bij u.

In deze implementatiefase leggen we u ook uit hoe u volgens de 70-20-10 principes het leerproces kan verankeren (transfert van leren op het terrein) en welke rol het management in deze fase moet vervullen.

A-Analyze

Leren is een voortdurend proces met steeds kleine stapjes verbetering, als we tenminste de filosofie achter Kaizen toepassen. Na fase C keren dus terug naar fase A waar we hier specifiek gaan analyseren of wat we vooropgesteld hadden al dan niet bereikt is, zoniet sturen we bij. Deze “Post-analyse”-fase kan verschillende vormen aannemen: 1-meting, Gemba-visits, observatie, feedback van management via meetbare checklists, enz.

U ziet het: bij Leos kiezen we bewust om niet alleen bedenkers en architecten te zijn maar om onze eigen oplossingen zelf te implementeren, te evalueren, on-the-field te verankeren en nadien nog bij te sturen. Dit verhoogt de effectiviteit van onze aanpak.

Ons verhaal waarmaken bij onze klant en zelf de concrete resultaten meten geeft meer voldoening (voor ons) en toegevoegde waarde (voor de klant).

Focus op customer

Niet alleen staat onze klant centraal. We houden steeds rekening in al onze oplossingen met welke competenties de grootste impact hebben op de klantenrelatie en hoe ze deze kunnen bevorderen. Zo ja, sturen we deze bij om verwachtingen te overtreffen.

Nieuwe trends en en technologieën

Daarnaast blijven we op de hoogte van nieuwe al dan niet digitale technologieën, evoluties, theorieën, concepten zodat de klant een maximaal resultaat kan ervaren en benutten.

Enkele veel voorkomende thema’s

Persoonlijke groei: zelfkennis, (zelf)vertrouwen, zelfeffectiviteit, omgaan met feedback, creativiteit en probleemoplossend denken, time management, …

Leiderschap: Authentiek leiderschap, motiveren van teams, coachingstechnieken, …
Customer intimacy : authentiek verkopen (solution selling zowel in Retail als in B2B), hoe klantenverwachtingen overtreffen en Waow-gevoel genereren, Customer Journey uittekenen en linken met verwachte competenties, …