FR | NL

Leos

FR | NL

Wie zijn we?

Hello! LEOS is een jong, gedreven en resultaatgericht consultingbedrijf met als focus de verbetering van de performantie van individuen in een steeds veranderende omgeving. Toen LEOS in 2009 startte, had de crisis de context door elkaar geschud en waren organisaties op zoek naar ideeën om hun voorsprong te behouden en om de dagelijkse problemen als echte uitdagingen te beschouwen. De focus van LEOS lag dan toen op het aanleren van creativiteits- en innovatietechnieken, o.a. de technieken van creativiteitsgoeroe Edward de Bono waarvoor we gecertifieerd zijn.

Aanleren van nieuwe skills

De laatste jaren zien we echter een toenemende aandacht voor het aanleren van nieuwe skills, dit door onder andere de komst van de digitale media en door onze hedendaagse kenniseconomie waar steeds meer informatie en kennis beschikbaar wordt.

Nood aan nieuwe benaderingen

Er is nu duidelijk nood aan nieuwe benaderingen van leren en het organiseren van leerprocessen om deze nieuwe vaardigheden in nieuwe en ongewone situaties toe te passen.

Onze 4 waarden

Onze waarden weerspiegelen wie we zijn, wat we dagelijks belangrijk vinden, hoe we onze opdrachten invullen en hoe we met ze met onze klanten omgaan. Ze vormen de pijlers van onze organisatie, ons DNA en inspireren ons elke dag.

Respect & vertrouwen

Wederzijds respect en vertrouwen is de meest fundamentele waarde bij LEOS in elke relatie met onze partners en leveranciers. Iedereen heeft recht op een eigen mening, mag anders denken of zich anders gedragen door zijn cultuur en/of afkomst. Pas in een vertrouwde omgeving kunnen we verantwoordelijkheid geven en nemen.

Passie

“Problemen zijn er om opgelost te worden!”

We zijn gedreven en zoeken alleen gepassioneerde persoonlijkheden. Dit uit zich in alles wat we doen : plezier hebben, ons 100% inzetten, positief blijven, durven, onszelf overtreffen. Onze creativiteitstechnieken laten we ons toe steeds innovatief te zijn, uitdagingen langs andere invalshoeken te bekijken zodat onze klanten hun concurrentiële voorsprong behouden en versterken.

Authenticiteit & innerlijke vrijheid

We gedragen ons in overeenstemming met onze kernwaarden, onze afkomst en cultuur en dit zonder externe druk. We willen niet anders dan wie we zijn, geen kopieën: we blijven trouw aan onszelf en congruent in ons denken en doen. Zo kunnen we betrouwbaar en eerlijk zijn in alles wat wij doen.

Openheid

We communiceren op een open en eerlijke manier, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We verwachten ook hetzelfde van onze omgeving waarin we werken of met de mensen met wie we samenwerken. Door open dialoog te voeren, leren we van elkaar, stimuleren we onze wederzijdse creativiteit (associatief denken) en optimaliseren we onze resultaten

Hoe zien we onze relatie met onze klanten?

We zien onze relatie met onze klanten als strategische partners. We streven ernaar om zoveel mogelijk van onze klanten te leren. Elke klant heeft unieke eigenschappen die we willen ontdekken en waarin we ons graag inleven, willen we voldoende toegevoegde waarde verlenen