FR | NL

Leos

FR | NL

02/01/2017

Abstractieladder - herdefiniëren van een probleemstelling

“It all comes down to the ability to go up and down the ladder of abstraction, and being able to see the big picture and the operational implications, which are signs of outstanding leaders and strategists.” 

Prof. Loizos Heracleous

Soms gebeurt het dat u weinig oplossingen of alternatieven vindt omdat uw probleem slecht of verkeerd geformuleerd is. Een probleem is half opgelost, als het scherp is geformuleerd. 

De abstractieladder kan u helpen om uw doelstelling of probleem vanuit andere invalshoeken te bekijken en het op die manier in een ander perspectief te plaatsen. In coaching en in verschillende communicatiegesprekken (interviews, verkoop, enz) noemt deze techniek "chunking up/down".

Wat levert deze techniek op?

  • Bevordert nieuwe perspectieven (Reframing)?
  • Geeft u extra ideeën?
  • Helpt met het bepalen van het juiste abstractieniveau (voor bv. de start van een creativiteitssessie)?
  • Verruimt uw blik?
  • Zoomt in

Stappen

  1. In het midden van de abstractieladder schrijft u uw wens (of probleem) op.?
  2. Door elke keer een stap omhoog te gaan vraagt u zich af WAAROM (met welk doel) u dit wil (=richting betekenis of concept). U abstraheert en krijgt meer helikopterview.?
  3. Wil u daarentegen concretiseren (=richting uitwerking), formuleer dan HOE-vragen (Hoe kan ik...). Je daalt verder op de ladder af en zoomt in.

Als je het juiste abstractieniveau gevonden hebt, kan je beginnen te divergeren.

Gestructureerd creatief denken

Hopelijk hebben jullie sinds onze laatste blog de tijd gehad om de abstr...

12/01/2017